Türkçe:
HWM’İN VERDİĞİ HİZMETLER
 • HWM, birikimlerinin bir kısmını İsviçre’de uzun vadeli bir perspektifle değerlendirerek kendi memleketlerindeki risklere karşı korumak isteyen bireysel yatırımcılara hizmet verir.
 • HWM’in amacı müşterilerinin varlıklarının değerini korumak ve sürdürülebilir büyüme imkanları sağlamaktır.
“HWM’in amacı müşterilerinin varlıklarının değerini korumak ve sürdürülebilir büyüme imkanları sağlamaktır.”
 • HWM İsviçre kanunlarının öngördüğü müşteri mahremiyetine mutlak sadakati esas almıştır.
 • HWM’in hizmetleri portföy yönetimi ağırlıklıdır ve
  • -Yatırım stratejisini belirlemeye yönelik genel finans danışmanlığını,
   -İsviçre bankalarında hesap açılmasını,
   -Birikimin uygun yatırım araçları ile değerlendirilmesini,
   -Sonuçların dönemsel olarak raporlanmasını
   -Para ve sermaye piyasalarındaki seyrin değerlendirildiği periyodik bültenler hazırlanmasını içerir.
Impressum | design & copyright © 2008 by abc4IT www.abc4it.com