Türkçe:
HWM’İN HİZMET SÜRECİ
  • Hizmet süreci müşteri profilinin belirlenmesiyle başlar.
  • HWM bu profil için uygun bir yatırım stratejisi geliştirip bu taslağı ve stratejinin içerdiği riskleri müşteriye anlatır; strateji müşterinin de katkılarıyla son şeklini alır.
  • Birlikte çalışmanın yasal temelini oluşturan ve karşılıklı hak ve yükümlülükleri içeren sözleşme imzalanır.
“HWM’in hizmet süreçleri önceden belirlenmiş, sistematik, sade ve işlevseldir.”
  • Hizmet konusu olan meblağ bir İsviçre bankasında müşteri adına açılan hesaba transfer edilir. Müşteri bu hesabı yönetmek için HWM'e vekalet verir. Bu sınırlı vekalet HWM'e sadece portföydeki yatırım araçlarını alıp satma yetkisi verir, hesaptan para çekme yetkisi vermez.
  • Bu aşamadan sonra iş HWM’e kalmaktadır. İlk olarak hesaptaki parayla belirlenen strateji doğrultusunda yatırım araçları satın alınır ve HWM günü gününe portföyü izlemeye başlar.
  • Piyasalardaki gelişmelere göre HWM portföyde gerekli düzeltmeleri yapar.
  • HWM portföyün gidişatını müşterinin istekleri doğrultusunda düzenli bir şekilde hem sözlü olarak hem de çeyreksel ve yıllık raporlar halinde müşteriye sunar.
  • Müşterinin tercihlerinin değişmesiyle ve küresel sermaye piyasalarındaki değişiklikler gerektirdikçe yatırım stratejisi gözden geçirilir.

Impressum | design & copyright © 2008 by abc4IT www.abc4it.com