Türkçe:
NEDEN HWM’İ TERCİH ETMELİSİNİZ?
HWM, bağımsız, esnek, düşük masraflı ve kazan-kazan prensibi ile çalışan bir kuruluş olarak müşterilerine önemli avantajlar sağlar.
“Müşterilerin menfaati hep ön plandadır.”
Portföy yönetimi hizmeti sağlayan bankalar aynı zamanda kendi ürünlerini de satmak hedefiyle çalışmaktadır. Ayrıca, müşteri adına yapılan her alım-satım işlemi bankaların komisyon kazançlarına katkıda bulunmaktadır, Bu durum çıkar çatışmalarına sebep olabilir.
HWM kendi finansal ürünlerini pazarlayan bir kurum değildir. Müşterileri için tüm seçenekler arasında en avantajlı ürünleri seçmek ve sadece müşterilerin menfaati doğrultusunda alım-satım işlemleri gerçekleştirmek HWM’in hedefidir.
“HWM’in kazancı doğrudan müşteri portföyünün performansına yani doğrudan müşterinin kazancına bağlıdır.”
Piyasadaki kurumların hemen hepsi yönetilen portföy büyüklüğü üzerinden sabit bir oranda yıllık yönetim ücreti almakta, müşterinin ödediği bu miktar portföyün kazancının düşük olduğu zamanlarda, hatta portföyün zarar ettiği zamanlarda dahi alınmaktadır. HWM’in fiyatlandırma sisteminde ise alınan sabit ücret, genel giderlerinin de düşük olması avantajıyla, piyasadaki kurumların çok altındadır. Dolayısıyla HWM’in kazancı büyük ölçüde yönettiği portföylerin performansına bağlıdır.
“HWM kurum içi bürokrasiden uzak, müşterilerinin özel gereksinimlerine uyacak şekilde çalışır.”
HWM’in çalışma süreçleri çok basit ve tamamıyla işlevsel olarak tasarlanmış olup büyük şirketlerde olduğu gibi kurumsal bürokrasiyle belirlenmiş değildirler. Dolayısıyla HWM çalışmalarında daima müşterilerinin özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esnekliği gösterme yeteneğine sahiptir.
Impressum | design & copyright © 2008 by abc4IT www.abc4it.com